Friday, 30 September 2022

โครงสร้างบริหารงาน

บุคลากรคณะวิศวฯ

ประวัติคณะฯ

พันธกิจ วิสัยทัศน์

ติดต่อสำนักงานคณะ

ตัวนับสถิติ

7854085
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เมื่อเดือนที่แล้ว
ทุกวัน
608
502
4423
7835580
70553
22089
7854085
Your IP: 172.16.1.2
2022-09-30 22:42

ประชาสัมพันธ์ข่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

  • โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากร
  • โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "ปรับภูมิทัศน์บริเวณป้ายคณะฯ"
  • กิจกรรม เสวนา "Exclusive Talk"

>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>

HOME

Article Index

 ข่าวเก่า พ.ศ. 2563 , 2562

ข่าวเก่า

 >> ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค CoVID-19 (ฉบับที่2) 

>> เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์  นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยคณะ
  เข้าเยี่ยมสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ โดยมีท่านอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการ AHRDA ให้การต้อนรับ 
ภาพกิจกรรม 

 >> เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์  นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผูัแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบกระเช้าปีใหม่ 2563ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์สมควร  สนองอุทัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ  ง้าวสุวรรณ คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)ภาพกิจกรรม 

 >>เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จับมือลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาการวัดและควบคุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมี พลตำรวจเอก เหมราช ธารีไทย นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
พร้อมด้วย ดร.ชุมพล เที่ยงธรรม กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน,
นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรม, นายทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล และนายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล
ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร ในการนี้ มีคณาจารย์
เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน จากนั้นแลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ มอบของที่ระลึก พร้อมบันทึกภาพหมู่ร่วมกัน
 ภาพกิจกรรม 

 > เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  อาจรย์สืบพงษ์ ม่วงชู รองธิการบดี  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์  นางทิน  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งนำทีมโดย คุณเลิศชาย  แก้ววิเชียร ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเตรียมการจัดทำความมือ(MOU)กับทั้งสองหน่วยงานต่อไป  ภาพกิจกรรม 
>> วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ลงนามความร่วมมือ โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับสถาบันไทยเยอรมัน โดยมีนายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ
ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน เป็นผู้แทนสถาบันไทย-เยอรมัน ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ถนนบางนา-ตราด กม. 57 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
      ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอกเหมราช ธารีไทย นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เป็นพยานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมพิธี
ในความร่วมมือดังกล่าวเพื่อจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรในระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะใหม่ พัฒนาบุคลากรการศึกษาค้นคว้าวิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ และให้ความร่วมมือต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้อง
อันจะเป็นการพัฒนาของบุคลากรของทั้ง 2 องค์กรอีกด้วย ภาพกิจกรรม 
>> ในวันที่ 3 ,4 และ 6 ธันวาคม 2562  บริษัท เคนฮิลล์ เมโทรโลยี (ไทย) จำกัด  ได้เข้ามาอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องสแกน 3 มิติให้กับบุคลากรคณะวิศวกรมศาสตร์
ภาพกิจกรรม 
>> เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรด.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพงษ์  ขำไชโย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ พิพัฒหัตถกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมสาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย  อาจารย์ปวีณา เดือนฉาย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม และ อาจารย์ปุณยภา  สุขรอด อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา Cost Reduction in Manufacturing  (by Technology 4.0) ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
ถ.รัชดาภิเษก  ภาพกิจกรรม 

 >>เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (PIT) กับ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA)
โดยนายจิตรพงศ์ พุ่มสะอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 
นพิธีลงนามได้รับเกียรติ
จาก พลตำรวจเอกเหมราช ธารีไทย นายกสภาสถาบันฯ นายอรรถการ ตฤษณารังสี ผู้แทนประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายสมเกียรติ อู่เงิน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
เป็นพยานในการลงนาม และนอกจากนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาร่วมงานพิธีลงนามในครั้งนี้ด้วย  ภาพกิจกรรม 

 >> เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562  อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์  นางทิน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
เข้าร่วมงาน YGA Science Fair 2019 ภาพกิจกรรม 
 >> เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
(Risk Managemet Plan) ตามหลัก COSOเพื่อผลักดันการคำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร" สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  ภาพกิจกรรม 
>> เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5  ภาพกิจกรรม 

>> เมื่่อ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ร่วมประชุมหารือ กับ ศูนย์พัฒนาบุคคลากร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

เพื่อ up skill  ด้านการพัฒนากำลังคนในพื้นที่   EEC ตามนโยลายรัฐบาล ภาพกิจกรรม

>>วิสัยทัศน์และแนวนโยบายการปรับตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

>> คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  ได้จัดโครงการ "ส่งต่อน้ำใจชาวสถาบันเทคดนโลยีปทุมวัน" ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี
โดยทำการติดตั้ง ระบบ Solar Cell และฝึกอบรมการใช้งานระบบ Solar Cell ณ วัดหายโศก  ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9-13 ตุลาคม 2562ภาพกิจกรรม

>>  เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KM) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ : การจัดทำเอกสารประกอบการสอน 

>> เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KM) การถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการและการวิจัย

>> เผยแพร่ แนวปฏิบัติที่ดี  KM กิจกรรม เรื่อง การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการและการวิจัย
     (ถอดความรู้ เรื่อง เทคนิคการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามระเบียบ พ.ศ.2560
>> เผยแพร่ แนวปฏิบัติที่ดี KM กิจกรรม เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ(ถอดความรู้ เรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ)
>> 
ขอแจ้งผลการพิจารณารางวัลโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้มอ ปี 6
>> 
เผยแพร่ แนวปฏิบัติที่ KM กิจกรรม เรื่องการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการและการวิจัย
>> 
เผยแพร่ แนวปฏิบัติที่ KM กิจกรรม เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
>> 
สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการลงทะเบียนพร้อมเพย์ (Promptpay)

 
ลิงค์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์

          

 

 
Up เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563

เมนูท้าย

Copyright © 2022 คณะวิศวกรรมศาสตร์. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.