รายงานผลการปฏิบัติงาน
คู่มือ ITA

ถามบ่อย - ตอบให้ ประกาศการรับสมัครนักศึกษาได้ที่ใด?

Category: Uncategorised
Published Date
Written by Super User Hits: 326
  1. ถาม : สามารถตรวจสอบการประกาศการรับสมัครนักศึกษาได้ที่ใด ?

ตอบ   หน้าเว็บไซต์ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  www.pit.ac.th  หน้าเว็บไซต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์  http://eng.ac.th  และหน้าเว็บไซต์ สาขาวิชาที่ผู้สมัครเรียน


 

 2. ถาม : เรียนจบ ม.6 สายวิทย์- คณิต เรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ไหม ?

ตอบ :  สามารถเรียนได้  แต่ระยะเวลาในการเรียน จบภายใน 4 ปี คุณสมบัติผู้สมัครขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่สมัคร


 

3.ถาม : จบ ปวช. ทางวิศวกรรมศาสตร์ สามารถเรียนได้ไหม ?

ตอบ  :  สามารถเรียนได้  แต่ระยะเวลาในการเรียน จบภายใน 4 ปี คุณสมบัติผู้สมัครขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่สมัคร

 


 

4. ถาม : ค่าเทอมเรียนในแต่ละภาคการศึกษาเท่าไร ?

ตอบ : 1.ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาปกติ

  • นักศึกษาภาคปกติ 15,000 บาท
  • นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) 20,000 บาท
  • นักศึกษาโครงการพิเศษนอกเวลาราชการ (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) 17,500 บาท
  • นักศึกษาโครงกรการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม 17,500 บาท

5.ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคฤดูร้อน

  • นักศึกษาภาคปกติ  10,000 บาท
  • นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) 12,500 บาท
  • นักศึกษาโครงการพิเศษนอกเวลาราชการ (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) 11,500 บาท
  • นักศึกษาโครงกรการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม 11,500 บาท

 

ยินดีต้อนรับเข้าเว็บไซด์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 833 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร 02-1049099 ต่อ 3063