รายงานผลการปฏิบัติงาน
คู่มือ ITA
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566
  • งดรับ งดให้
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม.) (วศ.ด.) ปีการศึกษา 2566
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วิฑูรย์ อบรม ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น รองอธิการบดี
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต (วศ.ม.) (วศ.ด.) ประจำปีการศึกษา 2566

📌ข่าวการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ.)

Parent Category: ROOT
Created: 11 March 2023

เมื่อวันที่    14   มีนาคม   2566

คณบดี ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน ได้เข้าร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ครั้งที่ 3/2566
@ ศูนย์ฝึกอบรมเด็นโซ่ "DENSO TRAINING ACADEMY (THAILAND) : DTAT' อมตะซิตี้ ชลบุรี


 

33951
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
174
652
2565
26576
20117
13834
33951

Your IP: 172.16.1.2
Thu, 30 Mar 2023 05:33:52 +0000
ยินดีต้อนรับเข้าเว็บไซด์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 833 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร 02-1049099 ต่อ 3063