รายงานผลการปฏิบัติงาน
คู่มือ ITA
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566
  • งดรับ งดให้
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม.) (วศ.ด.) ปีการศึกษา 2566
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วิฑูรย์ อบรม ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น รองอธิการบดี
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต (วศ.ม.) (วศ.ด.) ประจำปีการศึกษา 2566

📌ข่าวลงนามความร่วมมือกับบริษัท เอไอ เทคโนเวชั่น จำกัด

Parent Category: ROOT
Created: 08 March 2023

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ กับ
บริษัท เอไอ เทคโนเวชั่น จำกัด โดย นายกันตเมศฐ์ วัจนชูสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอไอ เทคโนเวชั่น จำกัด
การลงนามความร่วมมือ ในครั้งนี้เพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม และพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่าย ร่วมกัน ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยจะมีการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันทรัพยากร บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงข้อมูลด้านการพัฒนาด้านพลังงานและเกษตรกรรม
สนับสนุนการฝึกงานและการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา การวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการ และการพัฒนากำลังคนเฉพาะทาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติอีกด้วย


 

34081
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
304
652
2695
26576
20247
13834
34081

Your IP: 172.16.1.2
Thu, 30 Mar 2023 06:44:59 +0000
ยินดีต้อนรับเข้าเว็บไซด์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 833 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร 02-1049099 ต่อ 3063