รายงานผลการปฏิบัติงาน
คู่มือ ITA
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566
  • งดรับ งดให้
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม.) (วศ.ด.) ปีการศึกษา 2566
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วิฑูรย์ อบรม ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น รองอธิการบดี
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต (วศ.ม.) (วศ.ด.) ประจำปีการศึกษา 2566

📌ข่าวความร่วมมือพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอนการวิจัย ม.หัวเฉียว

Parent Category: ROOT
Created: 06 March 2023

มื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร ไชยจิตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าพบ

ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ในการลงนามความเข้าใจ โครงการความร่วมมือและพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน และ
การวิจัย ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (สทป.) กับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ และ
Dr. Jonathan Rante Crreon รองอธิการบดี ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)
โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมผลิตวิทยากรหุ่นยนต์สุภาพ พัฒนาการเรียนการสอน

33949
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
172
652
2563
26576
20115
13834
33949

Your IP: 172.16.1.2
Thu, 30 Mar 2023 05:32:19 +0000
ยินดีต้อนรับเข้าเว็บไซด์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 833 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร 02-1049099 ต่อ 3063