รายงานผลการปฏิบัติงาน
คู่มือ ITA
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566
  • งดรับ งดให้
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม.) (วศ.ด.) ปีการศึกษา 2566
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วิฑูรย์ อบรม ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น รองอธิการบดี
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต (วศ.ม.) (วศ.ด.) ประจำปีการศึกษา 2566

📌ข่าว สทป.รวมพลัง PIT Sport Day

Parent Category: ROOT
Created: 26 February 2023


สทป.รวมพลัง PIT Sport Day

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยสภาคณาจารย์และข้าราชการสถาบันฯ
จัดโครงการ วันกีฬาปุมวัน PIT Sport Day (กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2566) โดยมี อาจารย์พสุพัฒน์ สัมมากสิพงศ์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวรายงาน และ
รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ
ณ สนามกีฬาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เชิญชวนให้บุคลากรของสถาบันฯ ได้ออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพที่ดีตลอดปี 2566 อย่างต่อเนื่อง
อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร มุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข
และเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการใส่เสื้อในรูปแบบเดียวกันทุกวันพุธ เป็นการแสดงพลัง
ของการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กร ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรสถาบันฯ
ต่างพร้อมใจสวมเสื้อกีฬา PIT Sport Day เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการกันอย่างพร้อมเพรียง


 

33960
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
183
652
2574
26576
20126
13834
33960

Your IP: 172.16.1.2
Thu, 30 Mar 2023 05:37:57 +0000
ยินดีต้อนรับเข้าเว็บไซด์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 833 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร 02-1049099 ต่อ 3063