รายงานผลการปฏิบัติงาน
คู่มือ ITA
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566
  • งดรับ งดให้
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม.) (วศ.ด.) ปีการศึกษา 2566
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วิฑูรย์ อบรม ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น รองอธิการบดี
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต (วศ.ม.) (วศ.ด.) ประจำปีการศึกษา 2566

📌ข่าวน.ศ.คณะวิศวฯ เข้าเยี่ยมชม (SIMTEC)

Parent Category: ROOT
Created: 22 February 2023

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566  รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดี และ ผศ.กิตติพงศ์ ศรีอาหมัด รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
นำคณะอาจารย์และนักศึกษา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าเยี่ยมชม

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือสถาบัน SIMTEC

เป็นผู้ให้การต้อนรับ พร้อมพาเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line

ชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา

ในการเตรียมพร้อมก่อนเข้าอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ยุค Industry 4.0

ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)


 

34058
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
281
652
2672
26576
20224
13834
34058

Your IP: 172.16.1.2
Thu, 30 Mar 2023 06:31:37 +0000
ยินดีต้อนรับเข้าเว็บไซด์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 833 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร 02-1049099 ต่อ 3063