รายงานผลการปฏิบัติงาน
คู่มือ ITA
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566
  • งดรับ งดให้
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม.) (วศ.ด.) ปีการศึกษา 2566
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วิฑูรย์ อบรม ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น รองอธิการบดี
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต (วศ.ม.) (วศ.ด.) ประจำปีการศึกษา 2566

📌ข่าวต้อนรับคณะดูงานจากออสเตรเลีย

Parent Category: ROOT
Created: 16 February 2023

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  

และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  รศ.ดร.จักรพงษ์ จารุมิศร์
ให้การต้อนรับ Professor Kevin Fynn, Director of Industry Engagement และ
Professor Mark Ogden, Professor Mark Ogden, Pro Vice Chancellor จาก Curtin University ประเทศออสเตรเลีย
พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร ผู้ประสานงาน และ  Mr. Ron Anderson
เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ
Curtin University   โดยได้มีการเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ PLC 7 ห้องปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูง
โปรแกรม CAD/CAE ห้อง Material/ห้อง Computer และ ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม


 

34063
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
286
652
2677
26576
20229
13834
34063

Your IP: 172.16.1.2
Thu, 30 Mar 2023 06:34:19 +0000
ยินดีต้อนรับเข้าเว็บไซด์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 833 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร 02-1049099 ต่อ 3063