รายงานผลการปฏิบัติงาน
คู่มือ ITA
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566
  • งดรับ งดให้
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม.) (วศ.ด.) ปีการศึกษา 2566
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วิฑูรย์ อบรม ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น รองอธิการบดี
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต (วศ.ม.) (วศ.ด.) ประจำปีการศึกษา 2566

📌ข่าวเปิดอบรมฟรี(กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)

Parent Category: ROOT
Created: 10 February 2023

  

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร

ฝึกอบรม ณ  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

33923
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
146
652
2537
26576
20089
13834
33923

Your IP: 172.16.1.2
Thu, 30 Mar 2023 05:15:56 +0000
ยินดีต้อนรับเข้าเว็บไซด์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 833 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร 02-1049099 ต่อ 3063