รายงานผลการปฏิบัติงาน
คู่มือ ITA
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566
  • งดรับ งดให้
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม.) (วศ.ด.) ปีการศึกษา 2566
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วิฑูรย์ อบรม ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น รองอธิการบดี
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต (วศ.ม.) (วศ.ด.) ประจำปีการศึกษา 2566

📌ข่าวเปิดบ้านอาชีวะยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ EEC

Parent Category: ROOT

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.66 ที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง อ.เมือง จ.ระยอง 
ได้จัดงานเปิดบ้านอาชีวะยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ EEC โดยได้มีการจัดนิทรรศการ
ประชาสัมพันธ์นำผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการศึกษา
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาตากสินระยอง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มาโชว์
เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพให้แก่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน
ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาได้สนใจเข้าศึกษาต่อในสายอาชีพ พร้อมกันนี้ยังได้มีการเสวนาหัวข้อ
“อาชีวะยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ EEC” ด้วย รวมทั้งมีการลงนาม MOU
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย
ระหว่าง อบจ.ระยอง โดยนายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง กับ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
โดยรองศาตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

มีประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายก อบจ.ระยอง นายสมเกียรติ ยุพาพิน รองปลัด
อบจ.ระยอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายบุญชู สมบุญเพ็ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน โดยการลงนาม MOU ดังกล่าว

เป็นการประสานความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษาร่วมกัน และเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดระยอง
ที่มีความสนใจศึกษาในสายอาชีพ


 

33940
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
163
652
2554
26576
20106
13834
33940

Your IP: 172.16.1.2
Thu, 30 Mar 2023 05:25:34 +0000
ยินดีต้อนรับเข้าเว็บไซด์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 833 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร 02-1049099 ต่อ 3063