รายงานผลการปฏิบัติงาน
คู่มือ ITA
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566
  • งดรับ งดให้
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม.) (วศ.ด.) ปีการศึกษา 2566
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วิฑูรย์ อบรม ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น รองอธิการบดี
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต (วศ.ม.) (วศ.ด.) ประจำปีการศึกษา 2566

📌ข่าวศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) จังหวัดระยอง

Parent Category: ROOT
Created: 10 March 2023

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  เข้าเยี่ยมชม VISTEC ระยอง

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทินคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ของสถาบันฯ ได้เข้าศึกษาดูงาน

ณ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) จังหวัดระยอง

        ทั้งนี้ได้เข้าชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของ VISTEC เช่น ห้องปฏิบัติการวิจัยแบตเตอรี่ เคมีชีวภาพ รวมถึงหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำความร่วมมือกันระหว่าง 2 สถาบันฯ เพื่อพัฒนากำลังคนเฉพาะทางให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ การศึกษา

การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการบริการวิชาการ ต่อไป


 

33926
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
149
652
2540
26576
20092
13834
33926

Your IP: 172.16.1.2
Thu, 30 Mar 2023 05:18:07 +0000
ยินดีต้อนรับเข้าเว็บไซด์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 833 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร 02-1049099 ต่อ 3063