รายงานผลการปฏิบัติงาน
คู่มือ ITA
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566
  • งดรับ งดให้
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม.) (วศ.ด.) ปีการศึกษา 2566
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วิฑูรย์ อบรม ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น รองอธิการบดี
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต (วศ.ม.) (วศ.ด.) ประจำปีการศึกษา 2566

📌ข่าวหารือหารือรับนักศึกษา

Parent Category: ROOT
Created: 03 March 2023

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดี และ ผศ.กิตติพงศ์ ศรีอาหมัด รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมดัวย

ผอ.สมหวัง บุญรักษ์เจริญ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าพบ ดร.อโณทัย เหมาะเจาะ

Vice President Human Resources&Administration และคุณเกียรติศักดิ์ นิยมลาภ Manager General & Management Training 

เพื่อหารือการรับนักศึกษาเข้าทำงานใน Somboon Advance Technology Public Company Limited


 

34086
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
309
652
2700
26576
20252
13834
34086

Your IP: 172.16.1.2
Thu, 30 Mar 2023 06:48:05 +0000
ยินดีต้อนรับเข้าเว็บไซด์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 833 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร 02-1049099 ต่อ 3063