รายงานผลการปฏิบัติงาน
คู่มือ ITA
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566
  • งดรับ งดให้
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม.) (วศ.ด.) ปีการศึกษา 2566
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วิฑูรย์ อบรม ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น รองอธิการบดี
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต (วศ.ม.) (วศ.ด.) ประจำปีการศึกษา 2566

📌ข่าวหารือในต่อยอกระบบการศึกษาของกศน.

Parent Category: ROOT
Created: 16 February 2023

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
โดย รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ,
นายสิทธิเทพ สิมะเสถียร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร คุ้มทรัพย์สิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ

เข้าพบ ดร. คมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน.
ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อหารือในการต่อยอกระบบการศึกษาของ กศน. เข้าสู่การศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ของสถาบันฯ
เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนและผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาร่วมกัน


 

33879
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
102
652
2493
26576
20045
13834
33879

Your IP: 172.16.1.2
Thu, 30 Mar 2023 04:42:48 +0000
ยินดีต้อนรับเข้าเว็บไซด์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 833 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร 02-1049099 ต่อ 3063