รายงานผลการปฏิบัติงาน
คู่มือ ITA
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566
  • งดรับ งดให้
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม.) (วศ.ด.) ปีการศึกษา 2566
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วิฑูรย์ อบรม ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น รองอธิการบดี
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต (วศ.ม.) (วศ.ด.) ประจำปีการศึกษา 2566

📌ข่าวบริการวิชาการ "วิศวกรรมเครื่องกล"

Parent Category: ROOT
Created: 14 February 2023

เมื่อวันอังคารที่  14  กพ.2566  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษรอำเภออินทร์บุรี
หมู่ 10 ต. ทองเอน อ.อินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี

โดย ผศ.ดร.มานพ พิพัฒตถกุล  รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์สุรชัย  จึงจตุพรชัย และ
อาจารย์ทรงธรรม เหล่าสุวรรณ   อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรเครื่องกล  ได้เข้าร่วมติดตามการ
การดำเนินงานขยายผลงานวิจัย เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการส่งเสริมและขยายผลงานวิจัยไปใช้
ประโยขน์  

   ทั้งนี้ได้ดำเนินการส่งมอบท่อสูบน้ำพญานาคต้นแบบให้แก่ ศูนย์การเรียนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร  อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 
(แบบสรุปการส่งเสริมและขยายผลงานวิจัย ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษร (องค์การมหาชน) ..)

 


 

33959
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
182
652
2573
26576
20125
13834
33959

Your IP: 172.16.1.2
Thu, 30 Mar 2023 05:37:09 +0000
ยินดีต้อนรับเข้าเว็บไซด์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 833 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร 02-1049099 ต่อ 3063