รายงานผลการปฏิบัติงาน
คู่มือ ITA
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566
  • งดรับ งดให้
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม.) (วศ.ด.) ปีการศึกษา 2566
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วิฑูรย์ อบรม ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น รองอธิการบดี
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต (วศ.ม.) (วศ.ด.) ประจำปีการศึกษา 2566

📌ข่าว สทป. จับมือ ทีโอเอเพ้นท์

Parent Category: ROOT
Created: 10 February 2023

        สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  จับมือ ทีโอเอเพ้นท์ พัฒนาแรงงานสู่มืออาชีพ

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประสิทธิ์นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ผศ.สุเนตร มูลทา  ดร.ปวีณา  เดือนฉาย

เข้าร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ

บริษัท ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อร่วมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่มืออาชีพ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นในการเปิดโอกาสสำหรับบุคคลทั่วไป
และมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน อีกทั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ตรงกับความต้องการในการประกอบอาชีพ รวมถึงเป็นการเพิ่มกำลังพลและการพัฒนาฝีมือแรงงาน รองรับการฝึกปฏิบัติอาชีพ(สหกิจศึกษา)
ของนักศึกษาของสถาบันฯ ฝึกปฏิบัติงานจริงกับบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมและก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ


 

34067
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
290
652
2681
26576
20233
13834
34067

Your IP: 172.16.1.2
Thu, 30 Mar 2023 06:36:22 +0000
ยินดีต้อนรับเข้าเว็บไซด์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 833 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร 02-1049099 ต่อ 3063