รายงานผลการปฏิบัติงาน
คู่มือ ITA
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566
  • งดรับ งดให้
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม.) (วศ.ด.) ปีการศึกษา 2566
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วิฑูรย์ อบรม ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น รองอธิการบดี
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต (วศ.ม.) (วศ.ด.) ประจำปีการศึกษา 2566

📌ข่าวหารือร่วมเป็นสถาบันร่วมผลิต

Parent Category: ROOT
Created: 30 January 2023

วันที่ 27 มกราคม 2566
รศ.ดร.อุไรพรรณ เวนวาณิชยานนท์อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พร้อมทั้งรองอธิการบดี
เข้าพบอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อหารือความร่วมมือในการเป็นสถาบันร่วมผลิต  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์สุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)
และเพื่อต่อยอดเป็น double degree ทั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในอนาคต


 

33945
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
168
652
2559
26576
20111
13834
33945

Your IP: 172.16.1.2
Thu, 30 Mar 2023 05:28:55 +0000
ยินดีต้อนรับเข้าเว็บไซด์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 833 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร 02-1049099 ต่อ 3063