รายงานผลการปฏิบัติงาน
คู่มือ ITA
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566
  • งดรับ งดให้
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม.) (วศ.ด.) ปีการศึกษา 2566
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วิฑูรย์ อบรม ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น รองอธิการบดี
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต (วศ.ม.) (วศ.ด.) ประจำปีการศึกษา 2566

📌ข่าวงานสัมมนาสภาอุตสาหกรรมฯ

Parent Category: ROOT
Created: 30 January 2023

📌สัมมนา Sustainable Development by Lean Manufacturing and Clean Energy

วันนี้ (26 ม.ค. 66) สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ (สม.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ หอการค้าญี่ปุ่น - กรุงเทพฯ
จัดสัมมนา จัดสัมมนาความร่วมมือประจำปี ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ถ. รัชดาภิเษก
คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสากหรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนา โดยมีคุณเท็ตสึยะ โฮริอิ ประธานคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ JCC
กล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง ส.อ.ท. และ JCC  ทั้งนี้ คุณถาวร ชลัษเฐียร  ประธาน สม. กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานและขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมนาที่สนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 180 ท่าน
สำหรับช่วงเช้าได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรวิชาชีพของไทยและญี่ปุ่น บรรยายพิเศษ4 แห่ง
🔻 คุณวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผอ.สำนักงานนโยบายแผนและพลังงาน
       “นโยบายด้านพลังกับการลดต้นทุนภาคอุตสาหกรรม”
🔻 Mr. Shoji Koino, Senior Deputy Representative, Bangkok Office, AOTS
       “Carbon Neutrality and Digital Transformation”
🔻 คุณวรภฤศ ม่วงมิ่งสุข Genertal Manager บริษัท คันไซ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
       “Energy Solution in Thailand”
🔻 คุณเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมบริการ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล
       “Digital Manufacturing & IoT”
และในภาคบ่ายจะได้พบกับกรณีศึกษาจาก  Best Practice จากบริษของไทยและญี่ปุ่น 4 แห่ง
🔸 คุณสมพล ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้
       “Carbon Neutral กับการลงทุนเพื่อการจัดการระยะยาว”
🔸 คุณหทัยรัตน์ ฤกษ์อุดมสิน ผจก.แผนกสิ่งแวดล้อม บจก.แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย)
       “Lean & Clean เพื่อการลดต้นทุน”
🔸 คุณพวงเล็ก ชำนาญ  ผจก.ฝ่ายสิ่งแวดล้อม บมจ.แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ
       “Clean Energy กับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป”
🔸 คุณอำพล หอมปลื้ม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก. เด็นโซ่ (ประเทศไทย)
       “Factory Challenge by Lean and clean”


📌ทั้งนี้ ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ในฐานะกรรมการได้มอบของที่ระลึก แก่คุณพวงเล็ก เอี่ยมชำนาญ

ผู้จ้ดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษ้ทแปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด


 

34036
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
259
652
2650
26576
20202
13834
34036

Your IP: 172.16.1.2
Thu, 30 Mar 2023 06:20:31 +0000
ยินดีต้อนรับเข้าเว็บไซด์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 833 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร 02-1049099 ต่อ 3063