รายงานผลการปฏิบัติงาน
คู่มือ ITA

ITA 2566

Category: Uncategorised
Published Date
Written by Super User Hits: 454

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  

ข้อมูลพื้นฐาน

1. โครงสร้าง

2. ข้อมูลผู้บริหาร (คณบดี)

3. อำนาจหน้าที่  คำสั่งแต่งตั้งคณบดี 

4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


5. ข้อมูลการติดต่อ


ุ6. ข่าวประชาสัมพันธ์

7. Social Network  (Facebook) (facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์)

    วศ.บ.ไฟฟ้า  (https://www.facebook.com/ee.pathumwan)

    วศ.บ.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (https://www.facebook.com/ece.pathumwan)

    วศ.บ.กระบวนการเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (https://www.facebook.com/petroen)

    วศ.บ.เครื่องกล  (https://www.facebook.com/MEPTWIT)

    วศ.บ.อุตสาหการ (https://www.facebook.com/IE.Pathumwan)

8.  [email protected] มีตำแหน่งที่บุคคลภายนอกสามารถสื่อสาร ให้คำถาม และมัคำตอบ (หน้าเว็บ)

การบริหารงาน

9. แผนปฏิบัติการประจำปีระดับคณะ

10. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (โดยยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน)

11. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  คู่มือประชาชน (การศึกษารายวิชาเพิ่มเติม)

12. ข้อมูลเชิงสถิติ
       - สถิติการให้บริการของเว็บไซด์
       - สถิตการให้บริการของคณะวิศวฯ

 13. ผลการสำรวจความพึงพอใจ (การใช้บริการสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์)

 14. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
       -  มีข้อมูลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม (ประเด็น)
           MOU   กับ ทีโอเอเพ้นท์ พัฒนาแรงงานสู่มืออาชีพ
           MOU   กับ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

          งานบริการวิชาการ/ประชาชน
          ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษรอำเภออินทร์บุรี
          หมู่ 10 ต. ทองเอน อ.อินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี

15.  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO GIFT POLICY (มีประกาศฯ จากผู้บริหารสูงสุด พ.ศ. 2566)

16.   การสร้างวัฒนธรรม NO GIFT  POLICY
       -  แสดงการดำเนินงานกิจกรรม (กิจกรรมปลูกจิตสำนึก ITA 2566) /จัดประชุมคณะกรรมการ

17.   รายงานผลตามนโยบาย NO GIFT  POLICY

         - รายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน)

18.       E-service

  •      ช่องทางประชาสัมพันธ์ บุคคลภายนอกที่สามารถติดต่อได้  (มี chat box หน้าเว็บ)
  •     
  • มีอีเมลล์กลางของหน่วยงาน (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)


 

33902
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
125
652
2516
26576
20068
13834
33902

Your IP: 172.16.1.2
Thu, 30 Mar 2023 04:55:25 +0000
ยินดีต้อนรับเข้าเว็บไซด์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 833 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร 02-1049099 ต่อ 3063