• รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566
  • งดรับ งดให้

📌ข่าวงานสัมมนาสภาอุตสาหกรรมฯ

📌สัมมนา Sustainable Development by Lean Manufacturing and Clean Energy

วันนี้ (26 ม.ค. 66) สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ (สม.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ หอการค้าญี่ปุ่น - กรุงเทพฯ
จัดสัมมนา จัดสัมมนาความร่วมมือประจำปี ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ถ. รัชดาภิเษก
คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสากหรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนา โดยมีคุณเท็ตสึยะ โฮริอิ ประธานคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ JCC
กล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง ส.อ.ท. และ JCC  ทั้งนี้ คุณถาวร ชลัษเฐียร  ประธาน สม. กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานและขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมนาที่สนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 180 ท่าน
สำหรับช่วงเช้าได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรวิชาชีพของไทยและญี่ปุ่น บรรยายพิเศษ4 แห่ง
🔻 คุณวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผอ.สำนักงานนโยบายแผนและพลังงาน
       “นโยบายด้านพลังกับการลดต้นทุนภาคอุตสาหกรรม”
🔻 Mr. Shoji Koino, Senior Deputy Representative, Bangkok Office, AOTS
       “Carbon Neutrality and Digital Transformation”
🔻 คุณวรภฤศ ม่วงมิ่งสุข Genertal Manager บริษัท คันไซ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
       “Energy Solution in Thailand”
🔻 คุณเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมบริการ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล
       “Digital Manufacturing & IoT”
และในภาคบ่ายจะได้พบกับกรณีศึกษาจาก  Best Practice จากบริษของไทยและญี่ปุ่น 4 แห่ง
🔸 คุณสมพล ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้
       “Carbon Neutral กับการลงทุนเพื่อการจัดการระยะยาว”
🔸 คุณหทัยรัตน์ ฤกษ์อุดมสิน ผจก.แผนกสิ่งแวดล้อม บจก.แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย)
       “Lean & Clean เพื่อการลดต้นทุน”
🔸 คุณพวงเล็ก ชำนาญ  ผจก.ฝ่ายสิ่งแวดล้อม บมจ.แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ
       “Clean Energy กับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป”
🔸 คุณอำพล หอมปลื้ม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก. เด็นโซ่ (ประเทศไทย)
       “Factory Challenge by Lean and clean”


📌ทั้งนี้ ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ในฐานะกรรมการได้มอบของที่ระลึก แก่คุณพวงเล็ก เอี่ยมชำนาญ

ผู้จ้ดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษ้ทแปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด


 

สายตรงคณบดีคณะวิศวฯ
คู่มือ ITA
รายงานผลการปฏิบัติงาน